Echtscheiding

Wat is een echtscheiding?
Een echtscheiding is het officieel beëindigen van het huwelijk en kan alleen door de rechter worden uitgesproken. In Suriname kan een echtscheiding alleen gevorderd worden indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. Daarvan kan onder andere sprake zijn indien de voortzetting der samenleving ondraaglijk is geworden en geen uitzicht bestaat op herstel van de echtelijke relatie, maar ook als echtgenoten bijvoorbeeld gedurende langere tijd niet samenwonen.

Welke gevolgen kan de echtscheiding met zich meebrengen?
Heeft u besloten uw huwelijk te beëindigen dan zal er een heleboel geregeld moeten worden. Zo zullen er onder andere afspraken moeten worden gemaakt over de kinderen (bij wie zullen de kinderen gedurende en ná de echtscheiding blijven), kinderalimentatie, de echtelijke woning (wie zal in de echtelijke woning verblijven gedurende de echtscheiding of aan wie zal de echtelijke woning worden toegewezen na de echtscheiding), partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (bezittingen en schulden).

Welke bescheiden heeft u allemaal nodig om een echtscheidingsprocedure te starten?
Een kopie van uw familieboek en huwelijksakte en de geboorte akten van eventuele minderjarige kinderen.

Hoe lang duurt de echtscheidingsprocedure?
De duur van de echtscheidingsprocedure hangt af van verschillende factoren. Zo zal een echtscheidingsprocedure waar beide echtgenoten mee werken veel sneller gaan dan een echtscheidingsprocedure waar de andere echtgenoot zich verzet tegen de echtscheiding of hetgeen meer of anders gevorderd is bij de echtscheiding.
Onlangs is door het Hof van Justitie van Suriname een versnelde echtscheidingsprocedure in eerste aanleg bij wijze van proef geïntroduceerd met het doel een snelle rechtspraak te bewerkstelligen in echtscheidingszaken die daarvoor in aanmerking komen. In echtscheidingsprocedures waarbij de andere echtgenoot aanwezig is danwel zich niet verzet tegen de echtscheiding en geen bezwaar maakt tegen eventueel gevorderde partneralimentatie kan nu de echtscheiding terstond worden toegewezen .
Is de echtscheiding uitgesproken dan krijgt u een vonnis. Echter is het huwelijk met het uitspreken van de echtscheiding of het verkrijgen van het vonnis nog niet ontbonden. De ontbinding van het huwelijk, althans de echtscheiding is pas een feit indien u het echtscheidingsvonnis heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand .

Mr. Stefanie R. Dassasingh
Juni 2018

Recent Posts