Voor ambtenaren geldt het ambtenarenrecht en geen “gewone ”arbeidsrecht. Dit rechtsgebied verschilt van de regels binnen het arbeidsrecht zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, ontheffingen en disciplinaire maatregelen. Het ambtenarenrecht kan onduidelijkheden met zich meebrengen.

Wilt u meer weten? We spreken u graag!