Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website uiteraard zorgvuldigheid en waakzaamheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer geheel juist is.

Legal Aid Avocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, onduidelijkheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie welke op of via deze website beschikbaar is.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die elders door derden worden bijgehouden, en waarover Legal Aid Advocaten geen controle heeft.

Deze draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.