Honorarium

De hoogte van het te hanteren honorarium en kosten is afhankelijk van:

  1. De complexiteit;
  2. Het belang;
  3. De spoedeisendheid;
  4. De draagkracht van de cliënt c.q. opdrachtgever, op grond waarvan een lager of hoger honorarium kan worden overeengekomen.

 

Incasso kosten

Onze incasso tarieven kunnen op verzoek worden toegezonden.