Honorarium

De hoogte van het te hanteren honorarium en kosten is afhankelijk van:

  1. De complexiteit;
  2. Het belang;
  3. De spoedeisendheid;
  4. De draagkracht van de cliënt c.q. opdrachtgever, op grond waarvan een lager of hoger honorarium kan worden overeengekomen.

Het EERSTE CONSULT (eerste HALF UUR) is KOSTELOOS.

 

Incasso kosten

Onze incasso tarieven kunnen op verzoek worden toegezonden.